Thumbnail 1 Thumbnail 2

  • Giá nhà sản xuất1.790.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop1.640.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

Easy to install, no need to make a side cut

Powered by 9V battery

Comes with volume and tone control

Includes piezo pickup ( guitar ), battery pocket and cable clamp

Dễ lắp đặt. Không cần khoét hông đàn ( tránh anh hưởng đến âm đàn )

Sử dụng nguồn pin 9v trong thời gian dài

Điều khiển: Voulme và Tone

Bao gồm: pickup piezo, bao chứa pin và chốt định vị dây tín hiệu

 

Thông số kỹ thuật
Content