Thumbnail 1 Thumbnail 2 Thumbnail 3

  • Giá nhà sản xuất1.190.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop1.040.000 VNĐ
  • Hết hàng (Unvailable)

Thông tin sản phẩm

HAND CHIMES

With bars made from a silver anodized aluminum alloy, the NINO® Hand Chimes produce a full and rich sound.

Size
- 12 bars

Material
- Silver anodized aluminum alloy

Age 4+

Thông số kỹ thuật
Content