Thumbnail 1

  • Giá nhà sản xuất1.570.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop1.390.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

- Made in Taiwan

Thông số kỹ thuật
Content