Thumbnail 1

  • Giá nhà sản xuất250.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop210.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

14¨ 20 strand ( for 14” snare drum )

Fits 14″ diamter ( 1pc / pack )

Made in Taiwan

 

Thông số kỹ thuật
Content