Thumbnail 1

  • Giá nhà sản xuất360.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop290.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

Ratchet Lug Wrench

Heavy ratchet style drum tuning wrench

Made in Taiwan

 

Thông số kỹ thuật
Content