Thumbnail 1

  • Giá nhà sản xuất2.560.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop2.560.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

Type:   Power tube

Model:   EL34

Quantity:   Duet ( 2pcs )

10 rating: Most dynamic range, most clean power/less break-up for power players, Jazz and bass amps

# 5550113569

Thông số kỹ thuật
Content