Fender Custom Shop - S20 LTD 64 Jazz Bass JRN-FA AZG - 9237100905

Thumbnail 1 Thumbnail 2 Thumbnail 3 Thumbnail 4 Thumbnail 5 Thumbnail 6 Thumbnail 7 Thumbnail 8 Thumbnail 9 Thumbnail 10 Thumbnail 11 Thumbnail 12

  • Giá nhà sản xuất121.365.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop121.365.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

Thông số kỹ thuật
Content